Kes oskab loomade keelt?

See tekst ilmus esmalt 24. aprillil ajalehes Sirp.

Eri liikide ühiskondade keerulised struktuurid on meile ju teada või vähemalt kirjeldustena kättesaadavad, aga inimese tehislik ülemvõimutunnetus segab meid seda infot vastu võtmast.

Eva Meijer on Hollandi filosoof ja kirjanik, aga ka laulja-laulukirjutaja, keda võib pidada kriitiliste loomauuringute esindajaks.1 Oma viimases raamatus „Kui loomad räägivad. Liikidevahelise demokraatia poole“ arendab Meijer teooriat, et loomad räägivad, ja vähe sellest, ka käituvad poliitiliselt.

Meijer võtab appi kõik, keda võimalik: etoloogid Konrad Lorenzist Colin Allenini, filosoofid Porphyriosest Elisa Aaltolani, et raputada sissejuurdunud ettekujutust loomadest.

Loomade keel

Selleks et loomadest aru saada, peaksime oskama nende keelt, mitte vastupidi. Ludwig Wittgensteini keelemängudele toetudes ütleb Meijer, et keel on palju rohkemat kui sõnad ja grammatika ja keelel on kogukondlik tähendus. Maurice Merleu-Ponty järgi ei ole inimene mõtlev, vaid on rääkiv subjekt. Teistega rääkides loome sõnade tähenduse sealsamas. Loomade keelel ei ole inimestele omast grammatikat, aga see ei tähenda, et tegemist ei oleks keelega. Inimestelgi on olemas näiteks vilekeel, trummikeel jne. Loomade keele ja kommunikatsiooni uurimise peab ümber mõtestama, sest siiani on seda tehtud antropotsentristikust vaatenurgast, s.t et loomade keelt on uuritud sarnaselt inimese keelega ja keele mõistega, mis annab skeptikutele võimaluse iga leiu antropomorfistlikuks kuulutada. Viimane tähendab inimeste omaduste omistamist loomadele ja selle tõttu tekib surnud ring, millest välja saab ainult loomade keele uurimisega loomade vaatenurgast, mida on väga vähe tehtud. Peame loobuma seisukohast, et mõistuse ekvivalendiks on inimmõistus, mille vastandiks on emotsioon. Me ei pea otsima sarnasust inimestega, vaid teistest loomadest aru saama. Meijer tõestab arvukate näidetega nii enda tööst kui teistelt autoritelt, et loomadel on keel ja struktureeritud kommunikatsioon, aga parafraseerides Hollandi primatoloogi Franz de Waali2 ei ole me piisavalt targad, et sellest aru saada.

Meijer raamatus on hulgaliselt lugusid koertest, kes oskavad nalja teha, papagoidest, kes kasutavad sõnu nagu tööriistu, hobustest, kes tunnevad ära inimesed, keda nad on seni ainult piltidelt näinud jne. Muidugi mahub sinna kõrvale ka arvukalt näiteid, mis ei ole nii lõbusad lugeda.

Inimene koos loomadega

Siiani on loomaõiguslikes teooriates rõhutatud peamiselt nn negatiivseid õigusi, millestki vabanemist – rõhumisest, ekspluateerimisest, inimeste sekkumisest üleüldiselt. On selge, et inimene on planeedi nii üle rahvastanud ja tunginud pea kõikide liikide elupaikadesse, nii et loomade jäämine kusagile inimühiskonnast väljapoole muutub järjest abstraktsemaks ettekujutuseks. Kodustatud loomad on inimesega niikuinii seotud, nende elu inimesest sõltuv, kui mõelda koerte ja hobuste ja vähem kasside peale. Ometi ei saa loomade keelest aru neid kodustades, vaid pigem usaldust luues. Üheks usalduse loomise näiteks toob Meijer inglise muusiku ja looduseuurija Len Howardi, kes õppis linde tundma nii, et lubas neil oma majja lennata ja seal vabalt olla.

Senised kodustatud loomade vabastamise teooriad näevad pigem (mitte liiga konkreetselt) ette nende liikide hääbumist, sest neid enam ei paljundata ja ka ei lubata paljuneda, kuna neil ei ole inimese sekkumisest vabastatud loomade hulgas enam kohta.

Kõige lihtsamad näiteid inimeste ja loomade koostoimimise kohta saab kindlasti tuua seoses koertega. Loomapääste organisatsioonide arvates oleks koertel parem tervena ja steriliseerituna jääda elama tänavale kui surra üleasustatud varjupaikades. See näide Eestit küll enam ei puuduta. Meie varjupaikades on vähe koeri, mis on hea tulemus, aga tekitab petliku kujutelma, et koerad elavad õnnelikult oma kodus. Kuid koerte liigi- ja isikuomase elu korraldamine on pikk ja keeruline protsess, ilmselt keerulisem kui lapse kasvatamine, kuna me ei oska korralikult koerte keelt. Peaksime neilt küsima, mida nad tunnevad toas oodates, ketis või aedikus istudes, kas või pimedat juhtides, mis on ju ometi austusväärne amet. Koerad ei ole ise neid valikuid teinud.

Poliitiline tegutsemine

Meijer toob raamatus näiteid selle kohta, kuidas ka vihmaussid poliitiliselt tegutsevad. Eri liikide ühiskondade keerulised struktuurid on meile ju teada või vähemalt kirjeldustena kättesaadavad, aga inimese tehislik ülemvõimutunnetus segab meid seda infot vastu võtmast. Meijer nimetab protsessi, mis kindlasti kohe algama peaks liikidevaheliseks aruteluks (interspecies deliberation) ja näitab, kuidas see arutelu juba olemasolevatesse demokraatlikesse struktuuridesse sisse tuua. Muidugi mainib ta näitena Hollandi loomaõiguslaste erakonda (Partij voor de Dieren), aga ka organisatsioone, varjupaiku, aktiviste jne. Tänu loomaõiguslikule liikumisele teiste liikide vabastamise arutelu juba toimib, eri taktikad – sekkumine, päästmine, paljastamine, aga ka lobitöö – on loomateemad ühiskondlikesse aruteludesse toonud. Aina rohkem autoreid ja aktiviste leiab tänu neile aruteludele seoseid loomade, naiste, puuetega inimeste ja teise nahavärviga inimeste rõhumise vahel. Vägivalla allikas ja käitumismustrid on sarnased.

Meijer ei väida mõistagi kordagi, et loomade keele edasine õppimine ja liikidevaheline demokraatia areneb kiiresti ja lihtsalt. Tema soovitusi lihtsustatult Eestisse tuues võiks küsida, kuidas muuta sedalaadi arutelu siin tõhusamaks. Millised on toimivad loomaõiguslikud taktikad (ja ma ei pea siin silmas neid, millele on sõna efektiivne, põhjendamatult ette liidetud)? Kus on Eesti kriitilisi loomauuringuid teostavate teadlaste ja kirjutajate võrgustik? Millal ajakohastatakse loomade õiguste alased riiklikud õppekavad lasteaiast alates? Kuidas toetatakse Eestis tegutsevaid loomade eestkosteorganisatsioone, mis aeg-ajalt väsinult letargiasse vajuvad? Kus on eestikeelsed loomaõiguslikud materjalid? Ja millal luuakse korralik farmiloomade varjupaik, millel oleks peale üksikisikute vabastamise ka teine ja laiem funktsioon – teiste liikidega arutelu alustamine.

1 Kadri Aavik, Kriitilised loomauuringud. – Sirp 12. XII 2014.

2 Frans de Waal, Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are? W. W. Norton & Company, 2017.

Foto: Annika Lepp (Tuulispääl)

_DSC5934

Viirus maapealsest põrgust

See tekst ilmus aprillikuu ajakirjas Vegan. Vaata ajakirja kodulehekülge: https://ajakirivegan.ee/
Küllap me kõik teame, et veganeid on igasuguseid. Inimesed on erinevad ja nende
veganelulaadile pühendumine samuti. Põhjused jagunevad enamasti kolmeks: ollakse
veganid loomade pärast ehk eetilistel põhjustel; teiseks keskkonna pärast, mis puudutab ka nende endi tulevikku; ja kolmandaks tervise tõttu, mis tundub olevat kõige isekam põhjus, aga mitte isekam kui inimese elu üleüldse.
Viimasel ajal on meedia ja ka inimeste omavahelised jutud hirmu ja hoiatusi täis. Majandus vangub, reisida ei soovitata, inimesed on ärevil ja ostavad varusid kokku. Kardetud viirus kasvab ja ehkki on lootust, et suvel viirus taandub, siis ilmselt ainult mõneks ajaks, kuni tuleb  uuesti või tuleb uus ja hullem. Katk on inimkonda ikka laastanud ja oleks rumal arvata, et seda enam kunagi ei juhtu.
Aga elu pole enam endine. Kliimamuutus on loodusliku tasakaalu lõplikult paigast löönud ja kardetud viiruse põhjus on samamoodi inimese mõttelaadi ja hoolimatuse tulemus – viirus on teatavasti väga suure tõenäosusega sündinud Hiinas elusloomade laatadel, mida ilmaasjata maapealseks põrguks ei nimetata. Aina rohkem saab inimestele selgeks, et veganid on aastakümneid õiget juttu rääkinud, sest loomad tõepoolest kannatavad, loomatööstus reostab keskkonda ja loomse söömine ei ole tervislik. Ilma viiruseta ei oleks sellise ebamugava info levik olnud aeglasem.
Tundub, et ma jõuan oma jutuga jälle kohustuste ja vastutuse juurde. Eelmises numbris
kirjutasin, kuidas veganid võiksid rohkem kasside eest hoolitseda, sest nad oskavad seda
hästi, hoolimata sellest, et kassielu nende eetiliste tõekspidamistega mõneti vastuollu läheb. Nüüd jõuan selleni, et veganid peaksid äreva olukorra pärast oma mugavustsoonist välja tulema, sest neil on selleks võimalus. Nad nimelt teavad, mis aitab – see on iga inimese tarbimisvalikute muutumine. Ja ma ei pea silmas, et veganid peaksid oma veganlust veel veganlikumaks süvendama, ostma kriisiks kokku võimalikult palju hästisäilivat vegantoitu ja vahetama võimalikult palju tervislikke veganretsepte. Mõistlik inimene paneb porgandi ja põldoa maha ja kasvatab kapsaid ka, aga ma räägin praegu tegelikult info levitamisest ja aktivismist. Ükskõik, kui ebamugav see ei oleks ja kui valusalt end vastu seina ära ei lööks, tuleks aktivistiks hakata – kirjutada, seletada, õpetada, meelt avaldada, kommenteerida, kampaaniaid korraldada, organisatsioone toetada jne. Sest võib-olla praegu kuulatakse rohkem.
Lugemissoovitus:
Peeter Singer: on aeg keelata turud, kus sünnivad uued viirused (Eesti Päevaleht)

VGKids Sticker Template
630,846,2,3

Kas loomaõigusliikumine vajab revolutsiooni?

 

Kuulasin podcasti, kus sellistele küsimustele otsisid vastuseid loomaõigusliikumise legendaarsed aktivistid Ronnie Lee, Roger Yates ja Jake Conroy. Kui te millegipärast ei tea, kes nad on, siis soovitan nii nagu Roger Yates podcasti tutvustuses – googeldage ja saate kohe teada. Podcasti sisu pole mõtet ümber jutustama hakata, aga kolm aktivisti otsivad vastuseid küsimustele, mida kogu liikumises praegu tegema peaks. Ja mitte ainult praegu. Millised on parimad strateegiad? Kas olulisem liikumisse kaasata veganeid või aktiviste, kes veel ei ole veganid ja võibolla ei hakkkagi olema. Kas tõhusam on korporatsioonide survestamine või vegankampaaniad? Kas need saavad koos eksisteerida? Kas süüdistada saab inimesi või süsteemi? Kas vegankampaaniaid saab teha ilma teiste tegevusteta – üritused, meeleavaldused, petitsioonid, kodanikuallumatus, otsene tegevus? Kas loomade vabastamine on võimalik kapitalismi tingimustes või on meil vaja uut süsteemi? Kas revolutsioon on võimalik? Miks kasvab veganite arv, aga mitte aktivistide arv? Miks seisab 5000 inimest veganburgeri järjekorras, aga karusnahakaupluse ees on ainult 5? Kui suur protsent veganeid on seda tegelikult ka – filosoofilises mõttes ja kui suur protsent on lihtsalt taimselt toituvad inimesed? Kuidas saaks arendada aktivismi ka maal ja väiksemates linnades, mitte ainult pealinnas? Kas saab teha kampaaniat loomatööstuse vastu kui oled ise selle tarbija? Kas on mõtet teha liiga tugevaid kampaaniaid kuivõrd on oht, et need surutakse maha kuna muutuvad süsteemile ohtlikuks? Kas kampaaniad peaksid seisnema selles, et nõutakse suuremaid puure või puuride kaotamist või pigem on tõhusad kampaaniad vahepealse eesmärgiga? Kas loomaõigusliikumises on raha õiglaselt jaotunud? Kas teie teate vastuseid?

Kuula :siit

91171153_214268349839659_3981601998137982976_n